Шинэ төрлийн коронавирусийн дэгдэлт дэлхийн улс орнуудад хурдтай тархаж байгаатай холбогдуулан 2020 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл сургалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой холбогдуулан тухайн хугацаанд товлогдсон МДҮС-ийн танхимын сургалт тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон болно.