Сайн байна уу? Хүндэт багш нараа,

Тус англи хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд Байгалийн ухааны 322 багш хамрагдаж байна. Энэхүү төвшин тогтоох шалгалтыг өгснөөр Өвлийн амралтаар явагдах англи хэлний сургалтанд дээрх багш нарыг төвшингөөр нь ангилан, ангиудад хувиурлах зорилготой.

ТУС ШАЛГАЛТЫГ ТА ЗӨВХӨН ӨӨРӨӨ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ ИЛГЭЭНЭ ҮҮ. ИНГЭСНЭЭР ТА ӨӨРИЙН ТОХИРСОН АНГИД ОРОХ БОЛНО!!!

Тус шалгалтыг өгч байгаа багш нар бүгд энэ сургалтанд хамрагдах учираас заавал сайн оноо авах шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн өөрөө хийж гүйцэтгэнэ үү хэмээн дахин хүсэж байна.