Сонгох курсүүдээс сонголт хийх булан

Тус хэсэгт нэвтрэн орж сонгох курсүүдээс 2 ангийг сонгон авна.

Тэдгээр хоёр анги нь тус бүр 10 оноотой байх тул сонгох курсээс хоёр батламж, 20 хүртэлх оноо цуглуулсан байх болно.

Сонгох курсүүдээс 2 курсүүдээс сонголт хийснээс хойш 11-р сарын 15-ны өдөр таныг онлайн курсүүдэд нэвтрэх эрх олгох болно.