Сургалтын зорилго: 

Насан туршдаа суралцахыг дэмжих боловсрол, түүнийг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй бодлого, 21-р зууны үзэл баримтлалын талаар мэдлэг олгож,  суралцагчид насан туршдаа, тасралтгүйгээр мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг болох 

Та юу сурах вэ.

 • Боловролын шинэ эрин буюу бидний болон нийгмийн хэрэгцээнд үндэслэсэн боловсрол
 • НТБ-н бодлого, ОУ-н чиг хандлага, НТБ нь мэдлэгийн эдийн засгийн тулгуур болох нь
 • НТБ-г хэрэгжүүлэгч механизм ба энэ талаар ОУ-д баримталж буй бодлого
 • Албан ба албан бус боловсрол, амьдрах орчноос олж авсан мэдлэг ур чадварыг баталгаажуулах механизм
 • Насанд хүрэгчдэд боловсрол олгох хэлбэрүүд, тэдгээрийн хэрэглээ
 • Нээлттэй зайн боловсрол (open distance education), Нээлттэй их сургуулиуд, тэдгээрийн чанарын баталгаажилт, магадлан итгэмжлэл, ОУ-н чиг хандлага
 • Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтан, судлаачид суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн сургалтанд суралцах наад захын мэдлэгтэй байх, НТБ-н талаар үндсэн мэдлэг, мэдээлэлтэй байх

Тухайн агуулгын хүрээнд санал болгох дараагийн сэдвүүд.

 • Шинэ эрин үеийн нийгэм ба хүний хөгжил
 • Мэргэжлийн хөгжил дэх чадвар болон чанар
 • Насан туршдаа суралцахуй болон мэргэжлийн хөгжил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
 • Өөрийн амьдралаа төлөвлөх нь, мэргэжлийн өөрчлөлтийг хэрхэн даван туулах вэ
 • Насан туршийн боловсрол дахь насанд хүрэгчдийн боловсрол
 • Насан туршийн боловсрол дахь бичиг үсгийн боловсрол
 • Насан туршийн боловсролын орчин үеийн онол ба практик

 Сургалтын зорилго:

СӨБ-ын байгууллага болон ЕБСургуулийн хүүхдийг хөгжүүлэх сургалтын гадаад дотоод орчин, барилга байгууламж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн эзэмшил газрын талаарх эрүүл ахуйн болон аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ойлголт мэдлэгээ дээшлүүлэх 

Та юу сурах вэ.

 • Эзэмшил газар гэж юу ойлгох.     
 • Хөгжим, биеийн тамирын танхимд байгаа хэрэглэгдэхүүний мэдэх
 • Бүлгийн өрөө хүүхдэд ноогдох талбайн хэмжээ.
 • Сургуулийн бүсийн ойр орчмын замд тээврийн хэрэгслийн хурд, хөдөлгөөнийг зохицуулах.
 • Цас цэвэрлэгээний төгсгөл ба өвлийн хальтиргааг арилгах хугацааг мэдэх.
 • Сургуулийн анхааруулах тэмдэг талаар

Хэн суралцах боломжтой вэ

 СӨБ, ЕБС-ын орчны стандартыг сонирхож буй бүх хүн суралцах боломжтой.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн орчинд ажиллах чадвартай байх.

Сургалтын зорилго: 

Сэдэлжүүлэлт ба мотивацийн тухай  мэдлэг ойлголт дээр тулгуурлан  байгууллага хамт олныг удирдах, анги танхимд сургалтын үйл ажиллагааг  зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

Та юу сурах вэ.

 - Сэдвийн хүрээнд агуулга бүрийг уншиж  судлах

 - Агуулгын хүрээнд  өөрийн үнэлгээ хийх, сорил даалгавар бөглөх        

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтан суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

Та хувийн мэйл хаягтай байна. Онлайн орчинд бие дааж бүтээлчээр ажиллах ухамсартай, хувийн зохион байгуулалт, цагийн төлөвлөлттэй байх