Сургалтын зорилго: 

СӨБ, ЕБС-д эхний жилдээ ажиллаж байгаа багш удирдах болон бусад ажилтнууд  “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө...” сэдвийн дор өөрийн дуртай спортын төрлөөр хичээллэн,  эрүүл чийрэг бие галбирыг бүтээн   өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх,  эрүүл зөв дадал хэвшилд суралцана.

Та юу сурах вэ.      

-       Дасгал хөдөлгөөнөөр тууштай хичээллэн эрүүл мэндээ дэмжих                                            мэдлэгтэй болно.

-       Аэробек, иог, зумба фитнесийн төрлүүдийн талаар ойлголттой болж эдгээр төрлүүдээр хичээллэх

Хэн суралцах боломжтой вэ.

Боловсролын салбарт эхний жилдээ ажиллаж буй багш,  удирдах болон бусад ажилтан суралцах боломжтой. 

Суралцагчдад тавигдах шаардлага.

-       Онлайн орчинд ажиллах чадвартай байх

-       Даалгавараа хийж эхлүүлсэн бол дуустал хийх

-       Бие даан, бүтээлчээр, цагийн менежменттэй ажиллах чадвартай байх

Цагийн багтаамж - 10 цаг 

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 7 хоног