Онлайн сургалтын зорилго:

Энэхүү курсийг судалснаар Биологийн сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх  арга зүй, онолын мэдээлэлтэй болж харилцан суршлага судлана.

Юу сурах вэ?

  • Өөийн үнэлгээ хийж, хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
  • Шалгуурийн дагуу нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах 
  • Даалгавр боловсруулах арга зүйд суралцах 

Хэн сурах боломжтой вэ?

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад бүртгэлтэй 5 дахь жилдээ ажиллаж буй Биологийн багш нар 

Суралцагчид тавих шаардлага:

  • Онлайн суралцагчийн гарын авлагыг судалж, онлайн даалгавар үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх, чадвартай болсон байх
  • Бие дааж бүтээлчээр суралцах чадвартай байх
  • Даалгаврыг хугацаанд нь гүйцэтгэх, цагийн менежмент сайтай байх 

Сургалтын оноо:

Энэхүү заавал судлах курсийн хичээл үйл ажиллагааг судлан нийт 30 оноо цуглуулна.