Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс 

СӨБ болон ЕБС-ийн нийт багш нарт зориулсан СОНГОЛТОТ сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ.

Тус сонголтот сургалтуудаас манай "МХХТ-ийн нээлттэй боломжуудыг цахим хосолсон сургалтад хэрэглэх аргууд" сэдэвт сургалтыг сонгосон танд баярлалаа.