Онлайн сургалтад нэвтрэх аргачлал

ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнууд болон МСҮТ-ийн ерөнхий эрдмийн багш нар мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад бүртгүүлсэн бол

Онлайн системд нэвтрэхэд хэрэглэх "холбогдох нэр" ба "нууц үг"-ийг дараах байдлаар бичээрэй.

Холбогдох нэр / Username: цахим шуудангийн хаяг
нууц үг / Password: Bagsh# регистрийн дугаарын 8-н тоо


Жишээ нь: You are not togged. (Log in) гэсэн дээр дараад, нээгдэх цонхонд

Монгол хэл сонгосон тохиолдолд

Та холбогдоогүй байна (Холбогдох) гэсэн дээр дараад нээгдэх цонхонд

Нэвтэрт орсны дараа та Удирдлага цэсний Миний курсууд гэсэн дээр дараарай. Энд танд зориулсан онлайн курсууд байх бол. Хэрвээ хичээл сонголт хийгээгүй бол

гэснийг сонгон нэвтэрч 2 сонгох курс сонгоорой.Last modified: Thursday, 13 February 2020, 11:02 AM