Суралцагчийн төлөвлөгөөний хуудас

 

Суралцагчийн төлөвлөгөөний хуудсыг онлайн сургалтад хамрагдах хугацаандаа ажиллана. Онлайн сургалтдаа хамрагдсаны дараагаар төлөвлөгөөний хуудсыг сургуулийн удирдлагаар баталгаажуулснаар танхимын сургалтад хамрагдах эрхтэй болно.


Та энд дарж суралцагчийн төлөвлөгөөний хуудсыг татаж авна уу.Last modified: Monday, 21 January 2019, 12:24 PM