Онлайн сургалтын системд нэвтрэх аргачлал

Шалгалтад бэлтгэх онлайн сургалтад нэвтрэх аргачлал

Холбогдох нэр: 201808+цахим шуудангийн хаяг

               (холбогдох нэрийн дотор нэг ч том үсэг ба + тэмдэг бичиж болохгүй)

Нууц үг: Test#+регистрийн дугаарын 8 ширхэг тоонууд

        (нууц үгийн том жижиг үсэг ялгаатай гэдгийг анхаарна уу. Тухайлбал эхний T үсэг том бусад үсэг нь жижиг байна)


Жишээ нь:   .

Холбогдох нэр: 201808muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Test#85072431 

Жич: Бүртгүүлснээс нэг өдрийн дараа та нэвтэрч ороорой. Учир нь бид гар аргаар буюу бүртгэлийн системээс таны нэрийг хуулж авч онлайн сургалтын системд оруулдаг билээ.


“Үндсэн сургалтын” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 201808+цахим шуудангийн хаяг

                             (холбогдох нэрийн дотор нэг ч том үсэг бичиж болохгүй)

Нууц үг: Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

        (нууц үгийн том жижиг үсэг ялгаатай гэдгийг анхаарна уу. Тухайлбал эхний В үсэг том бусад үсэг нь жижиг байна)

Онлайн сургалтын талбарт нэвтрэн орох жишээ:

Холбогдох нэр: 201810210muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Bagsh#85072431

Хэрвээ та нэвтэрч орсон бол хувийн профайлаар орж, Овог, нэрээ зөв эсэхийг шалгаад жижгээр бичсэн бол эхний үсгийг том болгох, мөн Зургаа оруулаарай.

Сүүлд засварласан: Wednesday, 4 July 2018, 10:18 AM