Онлайн сургалтын системд нэвтрэх аргачлал

Онлайн сургалтын системд нэвтрэх аргачлал

Холбогдох нэр: 201808+цахим шуудангийн хаяг

               (холбогдох нэрийн дотор нэг ч том үсэг ба + тэмдэг бичиж болохгүй)

Нууц үг: Test#+регистрийн дугаарын 8 ширхэг тоонууд

        (нууц үгийн том жижиг үсэг ялгаатай гэдгийг анхаарна уу. Тухайлбал эхний T үсэг том бусад үсэг нь жижиг байна)

Жишээ нь: 

Холбогдох нэр: 201808muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Test#85072431 

Жич: Бүртгүүлснээс нэг өдрийн дараа та нэвтэрч ороорой. Учир нь бид гар аргаар буюу бүртгэлийн системээс таны нэрийг хуулж авч онлайн сургалтын системд оруулдаг билээ.
Сүүлд засварласан: Thursday, 5 July 2018, 9:33 AM