Гадаад дахь Монгол хэлний багш нарт зориулсан суралцагчийг үнэлэх төрлүүд ба үнэлгээний арга зүйн тухай суралцах болно.

Гадаад улсад буй Монгол хэлний багш нарт зориулсан хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх аргаас суралцах курс

Гадаад улсуудад буй Монгол хэлний багш нарт зориулсан Цахим зайн сургалт явуулах арга, ажиллагааны талаар суралцах болно.