Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй 

багш, удирдах ажилтан, ажилтанд зориулсан мэдээ болон онлайн курс сонголтыг хийх 

талбар юм. Тус курс нь ямар нэг үнэлгээгүй бөгөөд зөвхөн та бүхэнд мэдээ, мэдээлэл

хүргэх зорилготой юм. 

Тус курсэд Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад 10 дахь жилдээ хамрагдаж байгаа багш нарт мэдээлэл хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилготой юм.