“24 ЦАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БҮЛГИЙН БАГШИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ” СУРГАЛТЫН ТАЛБАРТ

ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ?